Matrícula per al curs 2019-20

Admissió d’alumnes

Matrícula del
1r quadrimestre.

Antics alumnes:

Aquells alumnes que han assistit amb regularitat a algun CEPA el curs 2018-19 tenen la plaça garantida si es matriculen els dies 5-10 de setembre, divendres i dimarts de 9:30h a 12h, dilluns de 17 a 19:30h.

Nous alumnes.

La matrícula de nou alumnat es durà a terme de l’11 al 24 de setembre en el següent horari: dimarts, dimecres i divendres de 10 a 13 hores, i dilluns i dijous de 17.30 a 20.30 hores.

La matrícula es fa per ordre d’arribada. Els futurs alumnes d’ESPA (Educació Secundària per a Persones Adultes) hauran de sol·licitar cita prèvia que es començarà a donar el mateix dia 11 de setembre.

Matrícula del
2n quatrimestre.

Per als cursos d’Educació Secundària

Del 10 al 14 de febrer de 2020 es farà la matrícula corresponent als cursos d’ESPA (Educació Secundària per a Persones Adultes) ja que són quadrimestrals i tornen començar el 17 de febrer.

Atenció: La matrícula s’efectuarà per ordre d’arribada i es donarà cita prèvia a partir del primer dia de matrícula.

Horari d’atenció al públic:de dilluns a dijous d’11 a 13h. i de 18 a 20h. Divendres d’11 a 13h. i de 18 a 19h. (a confirmar)

Documentació Necessària

Els alumnes que vulguin cursar ensenyaments d’Educació Secundària per a Persones Adultes (ESPA) necessiten dur l’historial acadèmic, el llibre d’escolaritat o bé certificat de notes dels nivells cursats.

A més a més tothom ha de dur l’original i una fotocòpia del DNI o del NIE.

En el cas d’haver estudiat a l’estranger, el futur alumne haurà de fer una prova d’anivellació.

Resum oferta formativa

En el nostre centre podràs estudiar Ensenyances Inicials, acabar els teus estudis d’Educació Secundària , preparar-te per aprendre i aprofundir en una nova llengua (català, castellà i anglès) o estudiar per la prova d’accés a la Universitat. Oferim ensenyaments reglats (amb dret a titulació oficial) i no reglats (sense tiulació, simplement pel plaer d´aprendre)

Oferta de l’associació d’alumnes

L’associació d’alumnes del CEPA CAMP RODÓ ofereix diverses activitats obertes a tota la comunitat, tant alumnes com a externs al centre.
Les nostres activitats es realitzen dins el propi centre i també al gimnàs de l’IES Josep Maria Llompart.