Estudis

Oferta formativa

Preparació proves lliures d’ESO

(No es farà per manca de matrícula)

Es preparen les sis matèries que s’exigeixen per a l’obtenció del títol:

Llengua Catalana.

Llengua Castellana.

Anglès.

Matemàtiques.

Ciències Naturals.

Ciències Socials.

El curs de preparació es farà amb sessions on line i presencials. Trobareu més informació al Servei d’Aprenentatge Permanent de la Conselleria d’Educació.

La preparació es fa dilluns, dijous i divendres. Trobareu més informació al Servei d’Aprenentatge Permanent de la Conselleria d’Educació.

Requisits

Poden participar en aquestes proves les persones que tenguin devuit anys, com a mínim, o que els compleixen durant l’any natural en què es presentin a les proves. Les persones inscrites han d’acreditar el compliment d’aquest requisit abans de la realització de la prova mitjançant un document oficial d’identificació.

Les persones que s’inscriguin per fer la prova no han d’estar matriculades en ensenyaments que condueixin a la titulació de graduat en educació secundària obligatòria.

Català A2

(No es farà per manca de matrícula. Veure horaris de Català a la seu de Palma)

És un curs de català bàsic per a nouvinguts.

Es fa en horari d’horabaixa. S’hi dediquen dues hores setmanals, depenent de les disponibilitats de cada any acadèmic.

Ensenyances Inicials

(No es farà per manca de matrícula. Veure horaris d’ensenyances inicials a la seu de Palma)

Es tracta d’un grup reduït de persones que aprenen o consoliden les habilitats de la lectura i escriptura, així com les operacions bàsiques per resoldre problemes senzills. 

 

Oferim en horari d’horabaixa dos grups d’Anglès bàsic i intermedi de tres hores setmanals. Els nivells dels grups poden variar segons la demanda que hi hagi cada any.

Resum oferta formativa

En el nostre centre podràs estudiar Ensenyances Inicials, acabar els teus estudis d’Educació Secundària , preparar-te per aprendre i aprofundir en una nova llengua (català, castellà i anglès) o estudiar per la prova d’accés a la Universitat. Oferim ensenyaments reglats (amb dret a titulació oficial) i no reglats (sense tiulació, simplement pel plaer d´aprendre)

Oferta de l’associació d’alumnes

L’associació d’alumnes del CEPA CAMP RODÓ ofereix diverses activitats obertes a tota la comunitat, tant alumnes com a externs al centre.
Les nostres activitats es realitzen dins el propi centre i també al gimnàs de l’IES Josep Maria Llompart.