On som ?

Direcció i contacte Sóller

Aula de Sóller

L’aula de Sóller és una extensió del CEPA Camp Rodó en aquest poble. 

Direcció i contacte

Actualment ens trobem al Carrer de les ànimes, 13 (CEIP Es Fossaret)

Telèfon: 971750547 (seu de Palma)

email: cepacamprodo@educaib.eu

TRÍPTIC DEL CURS 2023-24:

Resum oferta formativa

En el nostre centre podràs estudiar Ensenyances Inicials, acabar els teus estudis d’Educació Secundària , preparar-te per aprendre i aprofundir en una nova llengua (català, castellà i anglès) o estudiar per la prova d’accés a la Universitat. Oferim ensenyaments reglats (amb dret a titulació oficial) i no reglats (sense tiulació, simplement pel plaer d´aprendre)

Oferta de l’associació d’alumnes

L’associació d’alumnes del CEPA CAMP RODÓ ofereix diverses activitats obertes a tota la comunitat, tant alumnes com a externs al centre.
Les nostres activitats es realitzen dins el propi centre i també al gimnàs de l’IES Josep Maria Llompart.