Projectes

Estigues actiu

Sostenibilitat

Des de l’any 2012  es va crear en el Cepa Camp Rodó un grup de treball per a treballar temes diversos tots ells relacionats amb la sostenibilitat del planeta. El grup proposa  i coordina activitats per a professors i alumnes referents a medi ambient, equitat de gènere, desigualtats, energia, canvi climàtic, immigració….

Ciutadania global i transformadora

Aquest projecte pilot vol contribuir a generar coneixements, valors i actituds en la tasca de capacitar ciutadans actius, compromesos, crítics, lliures i solidaris, capaços de donar respostes als reptes del món actual, prendre decisions i incidir en l’entorn, facilitant als centres educatius les eines per impulsar una societat més justa, un pensament crític i transformador de la societat que doni resposta als canvis econòmics, socials, polítics i culturals del món.

Per a aquest fi, proposam desenvolupar de manera integral i continuada un conjunt de línies de treball, transversals i no excloents, a partir d’accions amb la col·laboració d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), com a agents amb coneixements i experiència.

Línies de traball:

Enfocament de gènere.

Cultura de la pau.

Drets humans, ciutadania i governança i interculturalitat.

Sostenibilitat econòmica i social.

Medi ambient, territori i naturalesa.

El projecte té la col·laboració de la Direcció General de Cooperació de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

Videos realitzats pels alumnes en el si del projecte:

Videos realitzats conjuntament amb Amics de la Terra, fets pels alumnes de 4 ESPA del Cepa Camp Rodó treballant el canvi climàtic i la seva relació amb l’energia.

Un vídeo parodia l’immobilisme enfront del canvi climàtic a les Illes Balears: Ya si eso mañana.

Ya si eso, mañana

Salvem la Terra : Save me

Un Rap contra el canvi climàtic

Trilogia del plàstic I

Trilogia del plàstic II

Trilogia del plàstic III

Missatge als polítics

Notícies relacionades amb el CEPA Camp Rodó

Noticies Audiovisuals:

Sortim a IB3 en el programa “meteo, temps i natura” demanant la fi dels combustibles fòssils amb el video clip “Save me”.

Entrevista a la Directora del CEPA

Que puedo estudiar en el CEPA camp Rodó?

El periódico Baleares Sin Fronteras ha entrevistado a las directoras del CEPA Camp Rodó y CEPA la Balanguera de Palma que nos han informado sobre los cursos que ofrecen de idiomas, ESO, preparación para FP, y un largo etcétera.

Noticies publicades en prensa

La Vanguardia

Un total de 250 alumnos de secundaria se suman a la lucha contra el plástico.

Última Hora

Amics de la Terra y el CEPA Camp Rodó rapean al cambio de modelo energético

Formació intercentres

Des del curs 2018-19 el centre realitza formacions del professorat per tal d’aprendre dinàmiques emocionals i per a  la  gestió de grups amb l’objectiu d’incrementar l’èxit acadèmic del nostre alumnat.

Els centres d’adults innoven per posar fi a l’absentisme (Ara Balears)

Resum oferta formativa

En el nostre centre podràs estudiar Ensenyances Inicials, acabar els teus estudis d’Educació Secundària , preparar-te per aprendre i aprofundir en una nova llengua (català, castellà i anglès) o estudiar per la prova d’accés a la Universitat. Oferim ensenyaments reglats (amb dret a titulació oficial) i no reglats (sense tiulació, simplement pel plaer d´aprendre)

Oferta de l’associació d’alumnes

L’associació d’alumnes del CEPA CAMP RODÓ ofereix diverses activitats obertes a tota la comunitat, tant alumnes com a externs al centre.
Les nostres activitats es realitzen dins el propi centre i també al gimnàs de l’IES Josep Maria Llompart.