Qui som?

Centre d'Educació de Persones Adultes

CEPA Camp Rodó

Segueix-nos a instagram: cepacamprodo

El Centre d’Educació de Persones Adultes Camp Rodó, és un centre de titularitat pública de la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears.

La nostra feina té com a objectius facilitar l’adquisició d’una formació bàsica a les persones adultes (majors de 18 anys), així com ésser un centre dinamitzador de les inquietuds culturals de les persones del nostre àmbit territorial.

Hi treballa personal funcionari de la Conselleria que assumeix la docència dels ensenyaments reglats -els que donen lloc a l’obtenció de titulació oficial- i d’alguns no reglats com idiomes i preparació de proves.

Així mateix l’associació d’alumnes del CEPA contracta monitors que dinamitzen algunes classes d’ampliació cultural i d’oci i temps lliure.

Per a una informació detallada dels cursos, grups i nivells que oferim, consulteu l’oferta formativa del Centre.

Resum oferta formativa

En el nostre centre podràs estudiar Ensenyances Inicials, acabar els teus estudis d’Educació Secundària , preparar-te per aprendre i aprofundir en una nova llengua (català, castellà i anglès) o estudiar per la prova d’accés a la Universitat. Oferim ensenyaments reglats (amb dret a titulació oficial) i no reglats (sense tiulació, simplement pel plaer d´aprendre)

Oferta de l’associació d’alumnes

L’associació d’alumnes del CEPA CAMP RODÓ ofereix diverses activitats obertes a tota la comunitat, tant alumnes com a externs al centre.
Les nostres activitats es realitzen dins el propi centre i també al gimnàs de l’IES Josep Maria Llompart.