PÀGINA PER FER PROVES

ESPA 2.1 C
(AULA 23)
HORES:
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16,00-16,55
17,00-17,55CAT
Joan Pol
SOC
Carme Frau
MAT
Xavier Bordoy
NAT
Joan Estades
NAT
Joan Estades
17,55-18,50CAT
Joan Pol
CAST
Xisca Curient
MAT
Xavier Bordoy
NAT
Joan Estades
NAT
Joan Estades
18,50-19.10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05CAST
X. Curient
ANG
Miquel Martorell
SOC
Carme Frau
ANG
Miquel Martorell
MAT
Xavier Bordoy
20,05-21,00CAST
X. Curient
ANG
Miquel Martorell
SOC
Carme Frau
CAT
Joan Pol
MAT
Xavier Bordoy
EEII 2A
(AULA 01)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
9,25-10,20MATEMÀTIQUES
Pepa Pérez
ANGLÈS
Margalida Gilabert
10,20-11,15SOCIALS
Pepa Pérez
ANGLÈS
Margalida Gilabert
11,15-11,40ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
11,40-12,35CATALÀ
Pepa Pérez
MATEMÀTIQUES
Pepa Pérez
CATALÀ
Pepa Pérez
CATALÀ
Pepa Pérez
12,35-13,30CASTELLÀ
Pepa Pérez
CASTELLÀ
Pepa Pérez
CASTELLÀ
Pepa Pérez
13,30-14,25NATURALS
Pepa Pérez
EEII 2B
(AULA 12)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16,00-16,55
17,00-17,55CASTELLÀ
Lidia Sastre
CATALÀ
Lidia Sastre
CATALÀ
Lidia Sastre
SOCIALS
Aleix Sardeny

17,55-18,50CASTELLÀ
Lidia Sastre
MATEMÀTIQUES
Xisca Gayà
CASTELLÀ
Lidia Sastre
CATALÀ
Lidia Sastre
NATURALS
Aleix Sardeny

18,50-19,10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05ANGLÈS
Margalida Gilabert
MATEMÀTIQUES
Xisca Gayà
ANGLÈS
Margalida Gilabert
20,05-21,00
ANGLÈS A2+A
(AULA 02)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8,30-9.25
9,25-10,20ANGLÈS A2+A
Miquel Martorell
ANGLÈS A2+A
Miquel Martorell
10,20-11,15ANGLÈS A2+A
Miquel Martorell
11,15-11,40ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
11,40-12,35
12,35-13,30
13,30-14,25
ANGLÈS A2+B
(AULA 01)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16,00-16,55
17,00-17,55ANG A2+B
Victoria Reyes
ANG A2+B
Victoria Reyes
17,55-18,50ANG A2+B
Victoria Reyes
18,50-19,10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05
20,05-21,00
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
ANGLÈS A2-B
VICTÒRIA R.
24
A distància
ANGLÈS A2-B
VICTÒRIA R.
24
Grup A
17:00
17:55
ANGLÈS A2-B
VICTÒRIA R.
24
Grup B
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
ANGLÈS B1-B
(AULA 01)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16,00-16,55
17,00-17,55
17,55-18,50ANG. B1 - B
Victoria Reyes
18,50-19,10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05ANG. B1 - B
Victoria Reyes
20,05-21,00ANG. B1 - B
Victoria Reyes
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
ANGLÈS ASSO
PROF ANG ASS
01
ANGLÈS ASSO
PROF ANG ASS
03
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
ANGLÈS ASSO
PROF ANG ASS
02
ANGLÈS ASSO
PROF ANG ASS
02
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00

Acollida LDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8,30-9,25AL A
Lina Bisquerra
AL A
Lina Bisquerra
AL A
Lina Bisquerra
9,25-10,20AL A
Lina Bisquerra
16,00-16,55AL B
M. Llaneras
AL B
M. Llaneras
AL B
M. Llaneras
AL B
M. Llaneras