PÀGINA PER FER PROVES

ESPA 2.1 C
(AULA 23)
HORES:
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16,00-16,55
17,00-17,55CAT
Joan Pol
SOC
Carme Frau
MAT
Xavier Bordoy
NAT
Joan Estades
NAT
Joan Estades
17,55-18,50CAT
Joan Pol
CAST
Xisca Curient
MAT
Xavier Bordoy
NAT
Joan Estades
NAT
Joan Estades
18,50-19.10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05CAST
X. Curient
ANG
Miquel Martorell
SOC
Carme Frau
ANG
Miquel Martorell
MAT
Xavier Bordoy
20,05-21,00CAST
X. Curient
ANG
Miquel Martorell
SOC
Carme Frau
CAT
Joan Pol
MAT
Xavier Bordoy
EEII 2B

DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16,25-16,55Tutoria
Pepa Pérez
Aula 1
17,00-17,55Naturals
Víctor Saiz
Aula 2
Matemàtques
Pepa Pérez
Aula 1

17,55-18,50Socials
Víctor Saiz
Aula 2
Matemàtques
Pepa Pérez
Aula 1

18,50-19,10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05Castellà
Pepa Pérez
Aula 1
Anglès
Catalina Bosch
Aula 1
Català
Pepa Pérez
Aula 1
Castellà
Pepa Pérez
Aula 1
20,05-21,00Castellà
Pepa Pérez
Aula 1
Anglès
Catalina Bosch
Aula 1
Català
Pepa Pérez
Aula 1
Matemàtiques
Pepa Pérez
Aula 1
ANGLÈS A2+A
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8,30-9.25
9,25-10,20
10,20-11,15Anglès A2+
Victoria Reyes
Aula 2
11,15-11,40ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
11,40-12,35
12,35-13,30Anglès A2+
Victoria Reyes
Aula 2
Anglès A2+
Victoria Reyes
Aula 2
13,30-14,25
ANGLÈS A2+/B1

DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8,30-9,25
9,25-10,20Anglès A2+/B1
Raúl Requena
Aula2
10,20-11,15Anglès A2+/B1
Raúl Requena
Aula2
11,15-11,40ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
11,40-12,35Anglès A2+/B1
Raúl Requena
Aula2
12,35-13,30
13,30.14,25
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
ANGLÈS A2-B
VICTÒRIA R.
24
A distància
ANGLÈS A2-B
VICTÒRIA R.
24
Grup A
17:00
17:55
ANGLÈS A2-B
VICTÒRIA R.
24
Grup B
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
ANGLÈS A2++
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16,00-17,00
17,00-17,55Anglès A2++
Victòria R.
Aula 2
17,55-18,50Anglès A2++
Victòria R.
Aula 2
Anglès A2++
Victòria R.
Aula 2
18,50-19,10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05
20,05-21,00
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
ANGLÈS ASSO
PROF ANG ASS
01
ANGLÈS ASSO
PROF ANG ASS
03
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
ANGLÈS ASSO
PROF ANG ASS
02
ANGLÈS ASSO
PROF ANG ASS
02
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00

Acollida LDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8,30-9,25AL A
Lina Bisquerra
AL A
Lina Bisquerra
AL A
Lina Bisquerra
9,25-10,20AL A
Lina Bisquerra
16,00-16,55AL B
M. Llaneras
AL B
M. Llaneras
AL B
M. Llaneras
AL B
M. Llaneras