HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
ANGLÈS A2-A
MARGALIDA G.
24
A distància
10:20
11:15
ANGLÈS A2-A
MARGALIDA G.
24
Grup A
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
ANGLÈS A2-A
MARGALIDA G.
24
Grup B
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
ANGLÈS A1-B
M.D. Querol
24
Grup A
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
ANGLÈS A1-B
M.D. Querol
24
Grup B
ANGLÈS A1-B
M.D. Querol
24
A distància
20:05
21:00
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
ANGLÈS A2+A
MIQUEL M.
24
Grup A
10:20
11:15
ANGLÈS A2+A
MIQUEL M.
24
Grup B
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
ANGLÈS A2+A
MIQUEL M.
24
A distància
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
ANGLÈS A2+B
VICTORIA R.
24
Grup A
17:55
18:50
ANGLÈS A2+B
VICTORIA R.
24
Grup B
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
ANGLÈS A2+B
VICTORIA R.
24
A distància
20:05
21:00
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
ANGLÈS A2-B
VICTÒRIA R.
24
A distància
ANGLÈS A2-B
VICTÒRIA R.
24
Grup A
17:00
17:55
ANGLÈS A2-B
VICTÒRIA R.
24
Grup B
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
ANGLÈS B1
VICTÓRIA R.
24
Grup A
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
ANGLÈS B1
VICTÓRIA R.
24
Grup B
12:35
13:30
ANGLÈS B1
VICTÓRIA R.
24
A distància
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
ANGLÈS ASSO
PROF ANG ASS
01
ANGLÈS ASSO
PROF ANG ASS
03
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
ANGLÈS ASSO
PROF ANG ASS
02
ANGLÈS ASSO
PROF ANG ASS
02
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00