Documents del centre

Normativa i documentació del centre

Pla d'igualtat i coeducació

Actualitzat 2023

Projecte Educatiu del CEPA més Pla Digital del Centre (PEC+PDC)

Pec del cepa camp rodó més Pla digital del centre (actualitzat juny 2023)

Pla de Convivència

Cepa camp rodó. curs 2011/12. Modificat el juny del 2017.

Concreció curricular de centre

Concreció curricular del Cepa Camp Rodó (actualitzat 2023)

Reglament d’organització i funcionament

Cepa camp rodó. curs 2011/12. Modificat el maig del 2021.

Pla d'emergència i d'evacuació del centre

Protocol actuació emergència curs 2023/24

Resum oferta formativa

En el nostre centre podràs estudiar Ensenyances Inicials, acabar els teus estudis d’Educació Secundària , preparar-te per aprendre i aprofundir en una nova llengua (català, castellà i anglès) o estudiar per la prova d’accés a la Universitat. Oferim ensenyaments reglats (amb dret a titulació oficial) i no reglats (sense tiulació, simplement pel plaer d´aprendre)

Oferta de l’associació d’alumnes

L’associació d’alumnes del CEPA CAMP RODÓ ofereix diverses activitats obertes a tota la comunitat, tant alumnes com a externs al centre.
Les nostres activitats es realitzen dins el propi centre i també al gimnàs de l’IES Josep Maria Llompart.