Horaris per al curs 2021-22

Informació

Horaris d’ensenyaments inicials

EEII 1A
(Aules 01 i 04)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
9,05-9,25 h
Pepa Pérez
A01
9,00-9,25 h
Pepa Pérez
A01
8,30-9,25 h
Pepa Pérez
A01
9,25-10,20Pepa Pérez
A01
Pepa Pérez
A04
Pepa Pérez
A01
10,20-11,15Pepa Pérez
A01
Pepa Pérez
A04
Pepa Pérez
A01
11,15-11.40ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
11,40-12,35
12,35-13,30
EEII 1B
(AULES 01 i 04)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
17,00-17,55Xisca
A01
Xisca
A01
Xisca
A04
Xisca
A04
17,55-18,50Xisca
A01
Xisca
A01
Xisca
A04
Xisca
A04
18,50-19,10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05
20,05-21,00
EEII 1C
(AULA 04)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
17,00-17,55
17,55-18,50Aula 04Aula 04
18,50-19,10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05Aula 04Aula 04Aula 04
20,05-21,00Aula 04Aula 04Aula 04
EEII 2A
(AULA 01)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
9,25-10,20MATEMÀTIQUES
Pepa Pérez
ANGLÈS
Margalida Gilabert
10,20-11,15SOCIALS
Pepa Pérez
ANGLÈS
Margalida Gilabert
11,15-11,40ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
11,40-12,35CATALÀ
Pepa Pérez
MATEMÀTIQUES
Pepa Pérez
CATALÀ
Pepa Pérez
CATALÀ
Pepa Pérez
12,35-13,30CASTELLÀ
Pepa Pérez
CASTELLÀ
Pepa Pérez
CASTELLÀ
Pepa Pérez
13,30-14,25NATURALS
Pepa Pérez
EEII 2B
(AULA 12)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16,00-16,55
17,00-17,55CASTELLÀ
Empar Medina
CATALÀ
Empar Medina
CATALÀ
Empar Medina
SOCIALS

17,55-18,50CASTELLÀ
Empar Medina
CASTELLÀ
Empar Medina
CATALÀ
Empar Medina
NATURALS

18,50-19,10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05ANGLÈS
Margalida Gilabert
MATEMÀTIQUES
Xisca
ANGLÈS
Margalida Gilabert
CATALÀ
Empar Medina
20,05-21,00

Horaris d’educació secundària per a adults

ESPA 1.1A
(Aula11)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8,30-9,25NAT
Joan Estades
9,25-10,20SOC
Carme Frau
CAT
Lina Bisquerra
MAT
Xavier Bordoy
ANG
V. Reyes
10,20-11,15SOC
Carme Frau
CAT
Lina Bisquerra
CAST
MAT
Xavier Bordoy
ANG
V. Reyes
11,15-11,40ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
11,40-12,35MAT
Xavier Bordoy
ANG
V. Reyes
CAT
Lina Bisquerra
SOC
Carme Frau
12,35-13,30MAT
Xavier Bordoy
NAT
Joan Estades
SOC
Carme Ferrer
CAST
13,30-14,25CAST
NAT
Joan Estades
TUT GRUP
ESPA 1.1B
(Aula21)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16,00-16,55TUT GRUP
Xisca Curient
17,00-17,55SOC
Miquel Vidal
MAT
Xavier Bordoy
CAT
M. Llaneras
ANG
Dolors Querol
SOC
Miquel Vidal
17,55-18,50SOC
Miquel Vidal
MAT
Xavier Bordoy
CAST
Xisca Curient
ANG
Dolors Querol
SOC
Miquel Vidal
18,50-19,10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05CAT
M. Llaneras
CAST
Xisca Curient
MAT
Xavier Bordoy
NAT
Joan Estades
NAT
Joan Estades
20,05-21,00CAT
M. Llaneras
CAST
Xisca Curient
MAT
Xavier Bordoy
NAT
Joan Estades
ANG
Dolors Querol
ESPA 1.2 A
(AULA 12)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8,30-9,25TUT
Faust
9,25-10,20NAT
Clara J.
CASTCAT
Lina Bisquerra
SOC
Carme Frau
10,20-11,15NAT
Clara J.
CASTMAT
Faust
CAT
Lina Bisquerra
SOC
Carme Frau
11,15-11,40ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
11,40-12,35CAT
Lina Bisquerra
MAT
Faust
ANG
Margalida Gilabert
MAT
Faust
12,35-13,30SOC
Carme Frau
NAT
Clara J.
ANG
Margalida Gilabert
MAT
Faust
13,30-14,25CASTSOC
Carme Frau
ANG
Margalida Gilabert
ESPA 1.2B
(Aula22)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16,00-16,55TUT GRUP
M.Dolors Q.
17,00-17,55CAST
Xisca Curient
SOC
M. Vidal
CAST
Xisca Curient
MAT
Faust
ANG
Dolors Querol
17,55-18,50NATSOC
M. Vidal
CAT
M. Llaneras
MAT
Faust
ANG
Dolors Querol
18,50-19,10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05SOC
M. Vidal
MAT
Faust
NATCAST
Xisca Curient
CAT
M.Mar
20,05-21,00SOC
M. Vidal
MAT
Faust
NATANG
Dolors Querol
CAT
M.Mar
[table “ESPA_1_2B_26responsivescroll” not found /]
ESPA 2.1A
(Aula21)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8,30-9,25CAST
9,25-10,20MAT
Xavier Bordoy
NAT
Joan Estades
SOC
Carme Frau
CAT
Lina Bisquerra
10,20-11,15MAT
Xavier Bordoy
NAT
Joan Estades
CAT
Lina Bisquerra
CAST
CAT
Lina Bisquerra
11,15-11,40ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
11,40-12,35NAT
Joan Estades
CAST
MAT
Xavier Bordoy
ANG
M. Martorell
12,35-13,30NAT
Joan Estades
ANG
M. Martorell
MAT
Xavier Bordoy
SOC
Carme Frau
13,30-14,25TUT GRUP
Carme Frau
ANG
M. Martorell
SOC
Carme Frau
ESPA 2.1B
(Aula22)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8,30-9,25CAT
Lina Bisquerra
TUT GRUP
Lina Bisquerra
9,25-10,20NAT
Joan Estades
MAT
Javi Gómez
CAST
MAT
Javi Gómez
10,20-11,15NAT
Joan Estades
MAT
Javi Gómez
NAT
Joan Estades
SOC
Carme F.
CAST
11,15-11,40ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
11,40-12,35SOC
Carme F.
NAT
Joan Estades
SOC
Carme F.
CAST
12,35-13,30CAT
Lina Bisquerra
ANG
Victoria R.
CAT
Lina Bisquerra
ANG
Victoria R.
13,30-14,25MAT
Javi Gómez
ANG
Victoria R.
ESPA 2.1C
(Aula 23)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16,00-16,55TUT GRUP
Joan Estades
17,00-17,55CAT
Joan Pol
SOC
Carme Frau
MAT
Xavier Bordoy
NAT
Joan Estades
NAT
Joan Estades
17,55-18,50CAT
Joan Pol
CAST
Xisca Curient
MAT
Xavier Bordoy
NAT
Joan Estades
NAT
Joan Estades
18,50-19,10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05CAST
Xisca Curient
ANG
Miquel Martorell
SOC
Carme Frau
ANG
Miquel Martorell
MAT
Xavier Bordoy
20,05-21,00CAST
Xisca Curient
ANG
Miquel Martorell
SOC
Carme Frau
CAT
Joan Pol
MAT
Xavier Bordoy
ESPA 2.2A
(Aula23)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8,30-9,25MAT
Javi G.
9,25-10,20CAT
Joan Pol
TUT GRUP
Joan Pol
SOC
Miquel V.
CAT
Joan Pol
10,20-11,15ANG
Miquel M.
SOC
Miquel V.
CAT
Joan Pol
SOC
Miquel V.
MAT
Javi G.
11,15-11,40ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
11,40-12,35CAST
ANG
Miquel M.
CAST
MAT
Javi G.
12,35-13,30NAT
Faust
MAT
Javi G.
CAST
ANG
Miquel M.
13,30-14,25NAT
Faust
NAT
Faust
NAT
Faust
ESPA 2.2B
(Aula24)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8,30-9,25CAT
Joan Pol
CAST
9,25-10,20ANG
Victoria R.
NATNAT
MAT
Faust
10,20-11,15ANG
Victoria R.
NAT
NAT
MAT
Faust
11,15-11,40ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
11,40-12,35MAT
Faust
SOC
Miquel V.
SOC
Miquel V.
ANG
Victoria R.
12,35-13,30CAST
MAT
Faust
SOC
Miquel V.
CAT
Joan Pol
13,30-14,25CAT
Joan Pol
TUT GRUP
Miquel Vidal
CAST
ESPA 2.2C
(Aula 24)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16,00-16,55TUT GRUP
M. Llaneras
17,00-17,55MAT
Javi Gómez
ANG
M. Martorell
NAT MAT
Javi Gómez
CAT
M.Mar Llaneras
17,55-18,50MAT
Javi Gómez
ANG
M. Martorell
NAT MAT
Javi Gómez
CAT
M.Mar Llaneras
18,50-19,10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05NAT SOC
Miquel Vidal
CAST
Xisca Curient
CAT
M.Mar Llaneras
SOC
Miquel Vidal
20,05-21,00NAT SOC
Miquel Vidal
CAST
Xisca Curient
ANG
Miquel Martorell
CAST
Xisca Curient

Horaris d’anglès

ANGLÈS A1-B
(AULES 01,05,02)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16,00-16,55
17,00-17,55
17,55-18,50
18,50-19,10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05ANG A1-B
M. Dolors Querol
Aula 01
ANG A1-B
M. Dolors Querol
Aula 05
ANG A1-B
M. Dolors Querol
Aula 02
20,05-21,00
ANGLÈS A2 - A
(AULA 02)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8,30-9.25
9,25-10,20
10,20-11,15ANGLÈS A2-A
Victoria Reyes
11,15-11,40ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
11,40-12,35ANGLÈS A2-A
Victoria Reyes
12,35-13,30ANGLÈS A2-A
Victoria Reyes
13,30-14,25
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
ANGLÈS A2-B
VICTÒRIA R.
24
A distància
ANGLÈS A2-B
VICTÒRIA R.
24
Grup A
17:00
17:55
ANGLÈS A2-B
VICTÒRIA R.
24
Grup B
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
ANGLÈS A2+A
(AULA 02)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8,30-9.25
9,25-10,20ANGLÈS A2+A
Miquel Martorell
ANGLÈS A2+A
Miquel Martorell
10,20-11,15ANGLÈS A2+A
Miquel Martorell
11,15-11,40ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
11,40-12,35
12,35-13,30
13,30-14,25
ANGLÈS A2+B
(AULA 01)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16,00-16,55
17,00-17,55ANG A2+B
Victoria Reyes
ANG A2+B
Victoria Reyes
17,55-18,50ANG A2+B
Victoria Reyes
18,50-19,10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05
20,05-21,00
ANGLÈS B1-B
(AULA 01)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16,00-16,55
17,00-17,55
17,55-18,50ANG. B1 - B
Victoria Reyes
18,50-19,10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05ANG. B1 - B
Victoria Reyes
20,05-21,00ANG. B1 - B
Victoria Reyes
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
ANGLÈS ASSO
PROF ANG ASS
01
ANGLÈS ASSO
PROF ANG ASS
03
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
ANGLÈS ASSO
PROF ANG ASS
02
ANGLÈS ASSO
PROF ANG ASS
02
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00

Horaris de castellà per a estrangers

CASTELLÀ 1B
(AULA 01)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16,00-16,55
17,00-17,55
17,55-18,50
18,50-19,10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05CAST. 1B
Xisca Serra
20,05-21,00CAST. 1B
Xisca Serra
CAST. 1B
Xisca Serra
 DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
CAST ESTR 1
XISCA GAY?
01
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
CAST ESTR 1
XISCA GAY?
24
CAST ESTR 1
XISCA GAY?
01
20:05
21:00
CASTELLÀ 2B
(AULA 01)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16,00-16,55
17,00-17,55
17,55-18,50
18,50-19,10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05CAST. 2B
Xisca Serra
CAST. 2B
Xisca Serra
20,05-21,00CAST. 2B
Xisca Serra
 DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
CAST ESTR 1
AMPARO I.
02
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
CAST ESTR 1
AMPARO I.
02
CAST ESTR 1
AMPARO I.
02
20:05
21:00

Horaris de Català

CATALÀ A2-1B
(AULA 02)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16,00-16,55
17,00-17,55
17,55-18,50CAT A2-1B
M. Llaneras
18,50-19,10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05CAT A2-1B
M. Llaneras
20,05-21,00CAT A2-1B
M. Llaneras
CATALÀ A2-2A
(AULA 02)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8,30-9.25
9,25-10,20
10,20-11,15
11,15-11,40ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
11,40-12,35
12,35-13,30CAT A2-2A
Lina Bisquerra
13,30-14,25CAT A2-2A
Lina Bisquerra
CAT A2-2A
Lina Bisquerra
CATALÀ A2-2B
(AULA 02)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16,00-16,55
17,00-17,55CAT A2-2B
M. Llaneras
17,55-18,50CAT A2-2B
M. Llaneras
18,50-19,10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05CAT A2-2B
M.Llaneras
20,05-21,00
CATALÀ B1-B
(AULA 02)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16,00-16,55
17,00-17,55
17,55-18,50
18,50-19,10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05CAT B1-B
Joan Pol
CAT B1-B
Joan Pol
20,05-21,00CAT B1-B
Joan Pol
CATALÀ B2-A
(AULA 02)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8,30-9.25
9,25-10,20
10,20-11,15
11,15-11,40ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
11,40-12,35CAT B2-A
Joan Pol
CAT B2-A
Joan Pol
12,35-13,30CAT B2-A
Joan Pol
13,30-14,25

Horaris d’altres ensenyaments

ALFAB DIGITAL
(AULA 05)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8,30-9,25
9,25-10,20
10,20-11,15ALF. DIG.
Gemma V.
11,15-11,40ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
11,40-12,35ALF. DIG.
Gemma V.
ALF. DIG.
Gemma V.
12,35-13,30
13,30-14,25
UIB
(Aula 11)
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16,05-17,00CAT UIB
JOAN POL
CAST UIB
XISCA CURIENT
16,35-17,00
BIO UIB
CLARA JANSÀ
16,30-17,00
BIO UIB
CLARA JANSÀ
17,00-17,55MAT UIB
FAUST MAS
HIS UIB
CARME FRAU
17,00-17,55
BIO UIB
CLARA JANSÀ
17,00-17,55
BIO UIB
CLARA JANSÀ
17,55-18,50COM.TEXT. UIB
XISCA CURIENT
MAT UIB
FAUST MAS
HIS UIB
CARME FRAU
CAT UIB
JOAN POL
LIT UIB
XISCA CURIENT
18,50-19,10ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI
19,10-20,05ANG UIB
VICTÒRIA REYES
MAT UIB
FAUST MAS
LIT UIB
XISCA CURIENT
20,05-21,00ANG UIB
VICTÒRIA REYES
CAST UIB
XISCA CURIENT

Resum oferta formativa

En el nostre centre podràs estudiar Ensenyances Inicials, acabar els teus estudis d’Educació Secundària , preparar-te per aprendre i aprofundir en una nova llengua (català, castellà i anglès) o estudiar per la prova d’accés a la Universitat. Oferim ensenyaments reglats (amb dret a titulació oficial) i no reglats (sense tiulació, simplement pel plaer d´aprendre)

Oferta de l’associació d’alumnes

L’associació d’alumnes del CEPA CAMP RODÓ ofereix diverses activitats obertes a tota la comunitat, tant alumnes com a externs al centre.
Les nostres activitats es realitzen dins el propi centre i també al gimnàs de l’IES Josep Maria Llompart.