Horaris per al curs 2019-20

Informació

Horaris d’ensenyaments inicials

 DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
EI1
XISCA GAYÀ
04
EI1
XISCA GAYÀ
04
EI1
XISCA GAYÀ
04
EI1
XISCA GAYÀ
04
10:20
11:15
EI1
XISCA GAYÀ
04
EI1
XISCA GAYÀ
04
EI1
XISCA GAYÀ
04
EI1
XISCA GAYÀ
04
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
 DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
EI1
EMPAR M.
04
EI1
EMPAR M.
04
EI1
EMPAR M.
04
EI1
EMPAR M.
04
17:55
18:50
EI1
EMPAR M.
04
EI1
EMPAR M.
04
EI1
EMPAR M.
04
EI1
EMPAR M.
04
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
 DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
EI1
PERE J.
03
EI1
PERE J.
03
17:00
17:55
EI1
PERE J.
03
EI1
PERE J.
03
EI1
PERE J.
03
EI1
PERE J.
03
17:55
18:50
EI1
PERE J.
03
EI1
PERE J.
03
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
 DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
CASTELLÀ EI2
XISCA GAYÀ
01
17:00
17:55
NATURALS EI2
PERE J.
21
CASTELLÀ EI2
XISCA GAYÀ
01
17:55
18:50
ANGLÈS EI2
MARGALIDA G.
24
CATALÀ EI2
PERE J.
01
CASTELLÀ EI2
XISCA GAYÀ
24
CATALÀ EI2
PERE J.
03
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
CATALÀ EI2
PERE J.
24
MATEMÀT. EI2
PERE J.
01
MATEMÀT. EI2
PERE J.
01
SOCIALS EI2
EMPAR M.
01
ANGLÈS EI2
MARGALIDA G.
02
20:05
21:00
MATEMÀT. EI2
PERE J.
01

Horaris d’educació secundària per a adults

Hores
1.1A
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
SOCIALS 1.1
XISCA M.
23
9:25
10:20
NATURALS 1.1
FAUST M.
22
CAT CP 1.1
CATALINA B.
02
CAT NCP 1.1
CATALINA R.
21
MATEMÀT. 1.1
FAUST M.
02
ANGLÈS 1.1
VICTÓRIA R.
24
10:20
11:15
CASTELLÀ 1.1
MAR ROBLES
02
MATEMÀT. 1.1
FAUST M.
12
SOCIALS 1.1
XISCA M.
23
CASTELLÀ 1.1
MAR ROBLES
11
CAT CP 1.1
CATALINA B.
02
CAT NCP 1.1
CATALINA R.
21
11.15
11:40
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
SOCIALS 1.1
XISCA M.
23
NATURALS 1.1
FAUST M.
02
CASTELLÀ 1.1
MAR ROBLES
11
CAT CP 1.1
CATALINA B.
02
CAT NCP 1.1
CATALINA R.
21
12:35
13:30
MATEMÀT. 1.1
FAUST M.
22
ANGLÈS 1.1
VICTÓRIA R.
24
NATURALS 1.1
FAUST M.
22
SOCIALS 1.1
XISCA M.
23
13:30
14:25
ANGLÈS 1.1
VICTÓRIA R.
24
MATEMÀT. 1.1
FAUST M.
22
Hores
1.1B
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
17:00
17:55
CAT CP 1.1
CATALINA B.
01
CAT NCP 1.1
IRENE S.
11
NATURALS 1.1
XISCA BESTAR
22
MATEMÀT. 1.1
XAVIER B.
12
CAT NCP 1.1
IRENE S.
11
CAT CP 1.1
CATALINA B.
21
ANGLÈS 1.1
LLUÍS C.
23
17:55
18:50
MATEMÀT. 1.1
XAVIER B.
12
NATURALS 1.1
XISCA BESTAR
22
CASTELLÀ 1.1
MAR ROBLES
11
CAT NCP 1.1
IRENE S.
11
CAT CP 1.1
CATALINA B.
21
CASTELLÀ 1.1
MAR ROBLES
11
18:50
19:10
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
SOCIALS 1.1
JOAN ANTONI
23
ANGLÈS 1.1
LLUÍS C.
21
SOCIALS 1.1
JOAN ANTONI
22
ANGLÈS 1.1
LLUÍS C.
23
MATEMÀT. 1.1
XAVIER B.
12
20:05
21:00
SOCIALS 1.1
JOAN ANTONI
23
CASTELLÀ 1.1
MAR ROBLES
11
SOCIALS 1.1
JOAN ANTONI
22
MATEMÀT. 1.1
XAVIER B.
12
NATURALS 1.1
XISCA BESTAR
22
Hores
1.2A
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
ANGLÈS 1.2
MARGALIDA G.
24
9:25
10:20
SOCIALS 1.2
XISCA M.
23
MATEMÀT. 1.2
VICENÇ B.
01
SOCIALS 1.2
XISCA M.
23
NATURALS 1.2
FAUST M.
01
SOCIALS 1.2
XISCA M.
12
10:20
11:15
SOCIALS 1.2
XISCA M.
23
CATALÀ 1.2
CATALINA R.
21
NATURALS 1.2
FAUST M.
02
NATURALS 1.2
FAUST M.
01
MATEMÀT. 1.2
VICENÇ B.
12
11:15
11:40
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
MATEMÀT. 1.2
VICENÇ B.
01
ANGLÈS 1.2
MARGALIDA G.
23
ANGLÈS 1.2
MARGALIDA G.
02
MATEMÀT. 1.2
VICENÇ B.
12
12:35
13:30
CASTELL? 1.2
MAR ROBLES
12
CASTELLÀ 1.2
MAR ROBLES
11
CATALÀ 1.2
CATALINA R.
21
13:30
14:25
CASTELLÀ 1.2
MAR ROBLES
12
CATALÀ 1.2
CATALINA R.
21
Hores
1.2B
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16:00
16:55
17:00
17:55
SOCIALS 1.2
JOAN ANTONI
23
NATURALS 1.2
FAUST M.
24
SOCIALS 1.2
JOAN ANTONI
22
CATALÀ 1.2
CATALINA R.
01
CASTELLÀ 1.2
MAR ROBLES
11
17:55
18:50
SOCIALS 1.2
JOAN ANTONI
23
CASTELLÀ 1.2
MAR ROBLES
11
SOCIALS 1.2
JOAN ANTONI
22
MATEMÀT. 1.2
XAVIER B.
12
NATURALS 1.2
FAUST M.
22
18:50
19:10
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
CATALÀ 1.2
CATALINA R.
21
MATEMÀT. 1.2
XAVIER B.
12
CASTELLÀ 1.2
MAR ROBLES
11
MATEMÀT. 1.2
XAVIER B.
12
NATURALS 1.2
FAUST M.
22
20:05
21:00
MATEMAT. 1.2
XAVIER B.
12
ANGLÈS 1.2
LLUÍS C.
21
CATALÀ 1.2
CATALINA R.
21
ANGLÈS 1.2
LLUÍS C.
23
ANGLÈS 1.2
LLUÍS C.
24
[table “ESPA_1_2B_26responsivescroll” not found /]
Hores
2.1A
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
NATURALS 2.1
JOAN E.
22
NATURALS 2.1
JOAN E.
11
9:25
10:20
CATALÁ 2.1
JOAN P.
21
NATURALS 2.1
JOAN E.
22
NATURALS 2.1
JOAN E.
11
CATALÁ 2.1
JOAN P.
01
10:20
11:15
CASTELLÁ 2.1
IRENE S.
11
MATEMÁT. 2.1
JAVI G.
01
MATEMÁT. 2.1
JAVI G.
12
MATEMÁT. 2.1
JAVI G.
12
SOCIALS 2.1
MIQUEL V.
23
11:15
11:40
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
ANGLÉS 2.1
MIQUEL M.
24
MATEMÁT. 2.1
JAVI G.
12
ANGLÉS 2.1
MIQUEL M.
24
SOCIALS 2.1
MIQUEL V.
23
12:35
13:30
ANGLÉS 2.1
MIQUEL M.
24
CASTELLÁ 2.1
IRENE S.
11
SOCIALS 2.1
MIQUEL V.
23
CASTELLÁ 2.1
IRENE S.
11
13:30
14:25
CATALÁ 2.1
JOAN P.
21
Hores
2.1B
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
ANGLÈS 2.1
VICTÓRIA R.
01
SOCIALS 2.1
CATALINA B.
02
9:25
10:20
ANGLÈS 2.1
VICTÓRIA R.
01
CASTELLÀ 2.1
IRENE S.
11
CATALÀ 2.1
CATALINA B.
21
NATURALS 2.1
JOAN E.
22
10:20
11:15
MATEMÀT. 2.1
JAVI G.
12
CATAL? 2.1
CATALINA B.
02
ANGLÈS 2.1
VICTÓRIA R.
24
NATURALS 2.1
JOAN E.
22
11:15
11:40
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
MATEMÀT. 2.1
JAVI G.
12
NATURALS 2.1
JOAN E.
22
MATEMÀT. 2.1
JAVI G.
12
CASTELLÀ 2.1
IRENE S.
11
12:35
13:30
CASTELLÀ 2.1
IRENE S.
11
NATURALS 2.1
JOAN E.
22
MATEMÀT. 2.1
JAVI G.
12
CATALÀ 2.1
CATALINA B.
02
13:30
14:25
SOCIALS 2.1
CATALINA B.
23
SOCIALS 2.1
CATALINA B.
02
Hores
2.1C
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16:00
16:55
17:00
17:55
SOCIALS 2.1
MIQUEL V.
24
MATEMÁT. 2.1
XAVIER B.
12
SOCIALS 2.1
MIQUEL V.
23
MATEMÁT. 2.1
XAVIER B.
12
ANGLÈS 2.1
MIQUEL M.
24
17:55
18:50
CATALÁ 2.1
CATALINA R.
21
MATEMÁT. 2.1
XAVIER B.
12
SOCIALS 2.1
MIQUEL V.
23
CATALÁ 2.1
CATALINA R.
01
ANGLÈS 2.1
MIQUEL M.
24
18;50
19:10
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
NATURALS 2.1
JOAN E.
22
CASTELLÁ 2.1
MAR ROBLES
11
CATALÁ 2.1
CATALINA R.
21
NATURALS 2.1
JOAN E.
22
CASTELLÁ 2.1
MAR ROBLES
11
20:05
21:00
NATURALS 2.1
JOAN E.
22
ANGLÈS 2.1
MIQUEL M.
24
CASTELLÁ 2.1
MAR ROBLES
11
NATURALS 2.1
JOAN E.
22
MATEMÁT. 2.1
XAVIER B.
12
Hores
2.2A
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
CASTELLÀ 2.2
IRENE S.
11
MATEMÀT. 2.2
JAVI G.
12
9:25
10:20
ANGLÈS 2,2
MIQUEL M.
24
SOCIALS 2.2
MIQUEL V.
23
MATEMÀT. 2.2
JAVI G.
12
SOCIALS 2.2
MIQUEL V.
23
CASTELLÀ 2.2
IRENE S.
11
10:20
11:15
NATURALS 2.2
FAUST M.
22
CATALÀ 2.2
JOAN P.
24
ANGLÈS 2,2
MIQUEL M.
01
SOCIALS 2.2
MIQUEL V.
23
CATALÀ 2.2
JOAN P.
01
11:15
11.40
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
NATURALS 2.2
FAUST M.
22
ANGLÈS 2,2
MIQUEL M.
01
NATURALS 2.2
FAUST M.
22
MATEMÀT. 2.2
JAVI G.
22
12:35
13:30
CATALÀ 2.2
JOAN P.
21
NATURALS 2.2
FAUST M.
02
MATEMÀT. 2.2
JAVI G.
22
13:30
14:25
CASTELLÀ 2.2
IRENE S.
11
Hores
2.2B
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
CATALÀ 2.2
JOAN P.
21
9:25
10:20
MATEMÀT. 2.2
JAVI G.
12
MATEMÀT. 2.2
JAVI G.
12
NATURALS 2.2
GEMMA V.
22
NATURALS 2.2
GEMMA V.
22
SOCIALS 2.2
MIQUEL V.
23
10:20
11:15
CATALÀ 2.2
JOAN P.
21
SOCIALS 2.2
MIQUEL V.
23
NATURALS 2.2
GEMMA V.
22
NATURALS 2.2
GEMMA V.
22
CASTELLÀ 2.2
IRENE S.
11
11:15
11:40
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
CASTELLÀ 2.2
IRENE S.
11
CASTELLÀ 2.2
IRENE S.
11
SOCIALS 2.2
MIQUEL V.
23
ANGLÈS 2,2
VICTÓRIA R.
24
12:35
13:30
ANGLÈS 2,2
VICTÓRIA R.
01
MATEMÀT. 2.2
JAVI G.
12
CATALÀ 2.2
JOAN P.
21
ANGLÈS 2,2
VICTÓRIA R.
24
13:30
14:25
MATEMÀT. 2.2
JAVI G.
12
Hores
2.2C
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16:00
16:55
17:00
17:55
NATURALS 2.2
JOAN E.
22
CASTELLÀ 2.2
MAR ROBLES
11
CASTELLÀ 2.2
MAR ROBLES
11
NATURALS 2.2
JOAN E.
22
MATEMÀT. 2.2
XAVIER B.
12
17:55
18:50
NATURALS 2.2
JOAN E.
22
ANGLÈS 2,2
MIQUEL M.
24
CATALÀ 2.2
CATALINA R.
21
NATURALS 2.2
JOAN E.
22
MATEMÀT. 2.2
XAVIER B.
12
18:50
19:10
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
SOCIALS 2.2
MIQUEL V.
11
ANGLÈS 2,2
MIQUEL M.
24
SOCIALS 2.2
MIQUEL V.
23
CATALÀ 2.2
CATALINA R.
21
ANGLÈS 2,2
MIQUEL M.
24
20:05
21:00
SOCIALS 2.2
MIQUEL V.
11
MATEMÀT. 2.2
XAVIER B.
12
MATEMÀT. 2.2
XAVIER B.
12
CATALÀ 2.2
CATALINA R.
21
CASTELLÀ 2.2
MAR ROBLES
11

Horaris d’anglès

HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
ANGLÈS A1
MARGALIDA G.
24
ANGLÈS A1
MARGALIDA G.
24
ANGLÈS A1
MARGALIDA G.
02
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
ANGLÈS A1
LLUÍS C.
02
17:55
18:50
ANGLÈS A1
LLUÍS C.
21
ANGLÈS A1
LLUÍS C.
23
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
ANGÈS A2
VICTÒRIA R.
23
ANGÈS A2
VICTÒRIA R.
24
17:00
17:55
ANGÈS A2
VICTÒRIA R.
24
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
ANGLÈS A2+
MIQUEL M.
24
10:20
11:15
ANGLÈS A2+
MIQUEL M.
24
ANGLÈS A2+
MIQUEL M.
24
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
ANGLÈS A2+
VICTÒRIA R.
24
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
ANGLÈS A2+
VICTÒRIA R.
23
ANGLÈS A2+
VICTÒRIA R.
24
20:05
21:00
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
ANGLÈS B1
VICTÓRIA R.
01
ANGLÈS B1
VICTÓRIA R.
24
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
ANGLÈS B1
VICTÓRIA R.
24
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
ANGLÈS ASSO
PROF ANG ASS
01
ANGLÈS ASSO
PROF ANG ASS
03
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
HorarisDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
ANGLÈS ASSO
PROF ANG ASS
02
ANGLÈS ASSO
PROF ANG ASS
02
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00

Horaris de castellà per a estrangers

 DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
CAST ESTR 1
AMPARO I.
21
10:20
11:15
CAST ESTR 1
AMPARO I.
22
CAST ESTR 1
AMPARO I.
02
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
 DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
CAST ESTR 1
XISCA GAY?
01
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
CAST ESTR 1
XISCA GAY?
24
CAST ESTR 1
XISCA GAY?
01
20:05
21:00
 DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
CAST ESTR 2
XISCA GAY?
02
CAST ESTR 2
XISCA GAY?
21
CAST ESTR 2
XISCA GAY?
01
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
 DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
CAST ESTR 1
AMPARO I.
02
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
CAST ESTR 1
AMPARO I.
02
CAST ESTR 1
AMPARO I.
02
20:05
21:00

Horaris de Català

 DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
CATALÀ A2
XISCA M.
05
12:35
13:30
CATALÀ A2
XISCA M.
23
CATALÀ A2
XISCA M.
23
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
 DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
CATALÀ A2
CATALINA B.
02
20:05
21:00
CATALÀ A2
CATALINA B.
01
CATALÀ A2
CATALINA B.
02
 DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
CATALÀ B1
JOAN P.
21
CATALÀ B1
JOAN P.
21
CATALÀ B1
JOAN P.
01
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
 DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
CATALÀ B1
CATALINA B.
21
17:00
17:55
17:55
18:50
CATALÀ B1
CATALINA B.
01
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
CATALÀ B1
CATALINA B.
01
20:05
21:00
 DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
CATALÀ B2
JOAN P.
21
10:20
11:15
CATALÀ B2
JOAN P.
21
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
CATALÀ B2
JOAN P.
01
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00

Horaris d’altres ensenyaments

 DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
INFORMÀTICA
PROF INF ASS
05
INFORMÀTICA
PROF INF ASS
05
INFORMÀTICA
PROF INF ASS
02
17:55
18:50
INFORMÀTICA
PROF INF ASS
05
INFORMÀTICA
PROF INF ASS
05
INFORMÀTICA
PROF INF ASS
02
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
 DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
PROJ CULTURA
XISCA M.
03
10:20
11:15
PROJ CULTURA
XISCA M.
03
PROJ CULTURA
XISCA M.
03
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
17:00
17:55
17:55
18:50
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
20:05
21:00
 DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:30
9:25
9:25
10:20
10:20
11:15
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
11:40
12:35
12:35
13:30
13:30
14:25
migdiamigdiamigdiamigdiamigdia
16:00
16:55
GEOGRAF. UIB
JOAN ANTONI
23
COMENT. TEXT
MAR ROBLES
11
GEOGRAF. UIB
JOAN ANTONI
22
LITE UIB
MAR ROBLES
11
17:00
17:55
MATEMÁT UIB
XAVIER B.
02
ANG UIB
VICTÓRIA R.
23
CATALÁ UIB
JOAN P.
01
HISTÓRIA UIB
XISCA M.
23
BIOLOGIA UIB
XISCA BESTAR
22
17:55
18:50
CAST UIB
IRENE S.
11
ANG UIB
VICTÓRIA R.
23
CATALÁ UIB
JOAN P.
01
HISTÁRIA UIB
XISCA M.
23
QUÍMICA UIB
XISCA BESTAR
04
esplaiesplaiesplaiesplaiesplai
19:10
20:05
MATEMÁT UIB
XAVIER B.
12
BIOLOGIA UIB
XISCA BESTAR
22
MATEMÁT UIB
XAVIER B.
12
CAST UIB
IRENE S.
11
QUÍMICA UIB
XISCA BESTAR
04
20:05
21:00
BIOLOGIA UIB
XISCA BESTAR
22

Resum oferta formativa

En el nostre centre podràs estudiar Ensenyances Inicials, acabar els teus estudis d’Educació Secundària , preparar-te per aprendre i aprofundir en una nova llengua (català, castellà i anglès) o estudiar per la prova d’accés a la Universitat. Oferim ensenyaments reglats (amb dret a titulació oficial) i no reglats (sense tiulació, simplement pel plaer d´aprendre)

Oferta de l’associació d’alumnes

L’associació d’alumnes del CEPA CAMP RODÓ ofereix diverses activitats obertes a tota la comunitat, tant alumnes com a externs al centre.
Les nostres activitats es realitzen dins el propi centre i també al gimnàs de l’IES Josep Maria Llompart.